ANDREJKO 2010 - občianské združenie

Na tento svet som prišiel o niečo skôr ako som mal a tým to všetko začalo. Narodil som sa v 30 týždni ...
Po roku môjho života mi doktori určili diagnózu detská mozgová obrna a verdikt že nikdy nebudem chodiť a budem len ležať...
Vtedy sa zmenil cely život mojej rodiny a všetkého okolo ale nezmenila sa chuť bojovať a hľadať svetlo na konci tunela...

Youtube video

PRE ANDREJKA
VENOVANÉ  ANDREJKOVI

Hľadaj

Fotogaléria

Formuláre k vyplneniu, na stiahnutie :

Zamestnanec

 Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Fyzická osoba

 Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  • Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do marca 2022 buď osobne alebo  poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu.  V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.  

Právnická osoba

 Ak ste právnická osoba:

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2%z dane z príjmu.
  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2021 uplynie  marca 2022a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.  

 

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

 

IČO:  50417291, Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/názov/: ANDREJKO 2010, Sídlo: Liesek 523, 027 12  Liesek

Alebo stačí, keď mi pošlete potvrdenie o zaplatení vašej dane a ja všetko urobím za vás. Ďakujeme.

 

Formuláre k vyplneniu, na stiahnutie :

 

Občianské združenie ANDREJKO 2010
so sídlom Liesek 523, 027 12 Liesek

IČO : 50417291, IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758

mail : oz@andrejko2010.sktelefón : 0907 854 571

Pomôcť môžete aj finančným príspevkom na účet nadácie :
IBAN : SK70 0900 0000 0051 3561 4758
Budeme radi za akúkoľvek čiastku. Finančné prostriedky sú určené prevažne na rehabilitačné náklady.

Ďakujeme